dsck0069-4
banner03
dsck0074-5
bocm-pauls

Thông Báo

» Xem tất cả
  • THÔNG BÁO VỀ LỚP HỌC THỤ TINH NHÂN TẠO TRÂU BÒ

    Lớp học thụ tinh nhân tạo trâu bò khóa khóa 12/2017 đã kết thúc ngày 07/4/2017, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu theo học khóa tiếp theo xin đăng ký với đơn vị chúng tôi theo số điện thoại:  0913908034 (gặp BSTY Lê Đình Huy)

Thư viện ảnh